Baller

Uanset om du danser eller spiller, så er målet ved ballerne, at have en hyggelig aften, hvor vi synger, spiller og danser sammen.
Til ballerne er der ingen danseinstruktion, men vi hjælper hinanden, og ved fælles indsats, får vi det hele til at fungere.
Vi har altid levende musik til vores baller, og det er aftenens orkester, der tilrettelægger et balforløb.
Der er fri dans uden faste partnere.
Midt på aftenen er der en halv times kaffepause, ofte med fællessang.

Fredagsbal

Fredagsbal er folkemusikhusets faste bal. Der er bal hver anden fredag, og det er foreningens egne spillegrupper der spiller op til bal og tilrettelægger balforløbet, ud fra den musik og dansedialekt de arbejder med.
Som hovedregel er der to spillegrupper der deler aftenen, med en kaffepause imellem, hvor vi hygger os med fællessang.
Ballet starter kl 19.30 og slutter kl 22.30
Fredagsbal er gratis for medlemmer.
Se i kalenderen hvem der spiller og hvornår du kan komme til fredagsbal næste gang.

Lørdagsbal

5-6 gange om året inviterer vi til et større bal, hvor et udefra kommende danseorkester står for musikken og danseforløbet.
Ballet starter kl. 20.00 og slutter kl 23.00.
Midt på aftenen er der en kaffepause. Her er der undertiden lidt optræden, eller vi synger et par sange sammen.
Lørdagsbal koster en entrébillet på 75 kr for medlemmer, 100 kr for gæster. Det er gratis hvis du er under 25 år.
Se i kalenderen hvem der spiller og hvornår du kan komme til lørdagsbal næste gang.

Polskabal

En søndag hver måned holder vi polskabal, i forlængelse af 1 times danseinstruktion.
Forskellige spillegrupper tilrettelægger aftenens bal, der udelukkende består af svenske og norske danse.
Til forskel fra øvrige baller, kan det være godt at have en partneraftale til polskaballet.
Såvel bal som undervisning er gratis for medlemmer.

Læs mere om polska her.
Se i kalenderen, hvornår du kan komme til polskabal næste gang.