Bestyrelsen

 

Arne RygeArne Ryge P.
Formand
6064 8362
Mail
Anette LøkkeAnette Løkke
Sekretær
tovholder
4161 1521
Mail

Eva RossEva Ross
Kasserer
4085 8084
Mail

Jens Østerby Bestyrelses medlem aafmh
Jens Østerby
Musikkontakt
2139 2506
Mail
Ellen Matthiesen Birthe Foged Susan Vasegaard
Ellen R. Matthiesen
Lokale
2681 5290
Mail
Birthe Foged
Husbestyrer, indkøb
3031 5148
Mail
Susan R. Vasegaard
PR
2425 9414
Mail

Mads Peter Jensen
ÅFMH nyt
Dataansvarlig
4086 2933
Mail