Bestyrelsen

 

Arne RygeArne Ryge P.
Formand
6064 8362
Mail
Anette LøkkeAnette Løkke
Sekretær
tovholder
4161 1521
Mail

Eva RossEva Ross
Kasserer
4085 8084
Mail

Jens Østerby Bestyrelses medlem aafmh
Jens Østerby
Musikkontakt
2139 2506
Mail
Ellen Matthiesen Birthe Foged Susan Vasegaard Kirsten Qvist
Ellen R. Matthiesen
Lokale
2681 5290
Mail
Birthe Foged
Husbestyrer, indkøb
3031 5148
Mail
Susan R. Vasegaard
PR
2425 9414
Mail

Kirsten Qvist
ÅFMH NYT
Ansvarshavende redaktør
2621 2127
Mail

Bestyrelsen har stor praktisk hjælp til flere opgaver:

Medredaktør på bladet: Mads Peter Jensen
Webmaster: Elo Faber
Facebook: Søren Skov