Søndagspolska

 

Med efteråret 2017 tager vi hul på det 17. år med søndagspolska.
Konceptet har været nogenlunde uændret gennem årene. Efter svensk forbillede starter vi med en times gennemgang af en polskatype efterfulgt af bal.

Oprindelig stod Christian og Birgitte for gennemgangen og Mogens og Susan for spil til bal, men efter Birgittes alt for tidlige død trådte Birthe til som medunderviser, og Mogens og Susan udvidede Näckrosen til den nuværende besætning.
Sidenhen er der givet plads for flere spillefolk til at spille til ballet.
Det kan være:
Nordlys med Karen, Helle og Kaj
Aka, Ivan og Michael
Näckrosen (Mich&Dich&Kaj)
Kaj med flere.

Der er hver gang undervisning kl. 17:30 – 18:30 og derefter polskabal til kl. 21:00 afbrudt af en halv times
kaffepause midtvejs.
Undervisningen tilrettelægges suverænt af Birthe og Christian, der dog skeler til, om der er nybegyndere med. Det forudsættes, at man kender forskel på højre og venstre, samt at man er nogenlunde vel orienteret om, hvor ens krop og især fødder befinder sig, så kom glad.

Kaj Engholm.