Aktiviteter

Udover de mange aktiviteter, som foreningen har af mere “almen” art, så etableres der også grupper, som plejer de mere specielle interesser.

Som eksempler herpå kan nævnes, at flere af vore spillegrupper har forsket i hvilken musik, der blev spillet i forskellige egne af landet, hvordan den blev spillet, hvad der blev danset til musikken samt typiske balforløb.

Resultaterne af dette arbejde præsenteres nu på vore balaftener.

Lydgruppen 

Arbejder med at optage vore spillegrupper (og gæsteorkestre). Således kan vi bevare for eftertiden, hvordan vor tids spillemænd spillede, og hvordan et balforløb kunne være i Århus Folkemusikhus.  (er ikke aktiv for tiden)

Hjemmesidegruppen

Vedligeholder hjemmesiden, har du input til indhold så kontakt os.

Skriv til vores mailadresse: info@aafmh.dk eller skriv til vores Webmaster: Arne Ryge: arneryge@gmail.com

 

Andre interessegrupper

Vi er altid parat til at støtte op om og lægger gerne lokale til, hvis medlemmer af foreningen vil oprette en ny gruppe, f. eks. en sanggruppe eller en fortællegruppe.