Medlemsbladet

Foreningens medlemsblad hedder ÅFMH nyt, og det udgives 4 gange om året

ÅFMH Nyt  2016-1

ÅFMH Nyt  2015-4

ÅFMH Nyt 2015-3

ÅFMH Nyt 2015-2

ÅFMH Nyt 2013-1