Søndagspolska

 

Søndagspolska.
Med efteråret 2017 tager vi hul på det 17. år med søndagspolska. Konceptet har været
nogenlunde uændret gennem årene. Efter svensk forbillede starter vi med en times gennemgang
af en polskatype efterfulgt af bal. Oprindelig stod Christian og Birgitte for gennemgangen og
Mogens og Susan for spil til bal, men efter Birgittes alt for tidlige død trådte Birthe til som
medunderviser, og Mogens og Susan udvidede Näckrosen til den nuvlrende besætning. Sidenhen
er der givet plads for flere spillefolk til at spille til ballet.
Planen for efteråret er:
10. september: Nordlys med Karen og Helle og Kaj,
8. oktober: Aka, Ivan og Michael
5. november: Näckrosen (Mich&Dich&Kaj)
3. December: Kaj med flere.
Hver gang er der undervisning 17:30 – 18:30 og derefter polskabal til 21:00 afbrudt af en halv times
kaffepause midtvejs. Undervisningen tilrettelægges suverænt af Birthe og Christian, der dog skeler
til, om der er nybegyndere. Det forudsættes, at man kender forskel på højre og venstre, samt at
man er nogenlunde vel orienteret om, hvor ens krop og især fødder befinder sig, så kom glad.
Kaj Engholm.